Please Call

01286 672333

to chat about your holiday

Taith i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn

Taith i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn

Taith i Passchendaele ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn / Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

<
>

Taith i Passchendaele ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn / Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

Taith i Passchendaele i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge

wedi ei trefnu mewn partneriaeth gyda 'Hedd Wyn Society Flanders' a Cor Rygbi Gogledd Cymru.

 

Bydd 31 Gorffennaf 2017 yn nodi 100 mlynedd ers i’n bardd enwog, Hedd Wyn, gael ei ladd ym Mrwydr Passchendaele yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ymunwch â Gwyliau Seren Arian ar y gwyliau tywys arbennig yma a fydd yn ymweld â lleoliadau perthnasol, ac yn cynnwys mynediad i seremonïau arbennig a thocynnau i ddigwyddiadau coffa.

 

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Taith Gwyliau Seren Arian i Goffáu’r Cymry yn 2014, bydd trefn debyg ar gyfer y daith unigryw yma i nodi can mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn. Bydd sawl gwesty i ddewis o’u plith a bydd y rhaglen yn cynnwys dadorchuddio Cofeb newydd i Hedd Wyn ar Wal Habegos, Gwasanaeth Coffa Passchendaele wrth y Gofeb i'r Cymry yn Pilkem Ridge, Gwasanaeth Coffa yn Artillery Wood, ‘Caniad Olaf’ arbennig ym Menin Gate a Chyngerdd Gala Coffa gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru, Dylan Cernyw a Rhys Meirion yn Eglwys Langemark. Rydym yn argymell eich bod yn archebu’ch lle’n fuan i osgoi cael eich siomi.

 

 

Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

arranged in conjunction with Hedd Wyn Society Flanders and North Wales Rugby Choir

 

The 31st July 2017 will be the day that marks the 100th anniversary of our famous poet Hedd Wyn’s death during the Battle of Passchendaele in World War One. Join Silver Star Holidays for this special guided holiday including visits to relevant sights, access to special ceremonies and tickets to commemorative events.

 

Following the great success of the Silver Star Holidays Welsh Memorial tour in 2014, a similar format has been arranged for this unique centenary tour. There will be a selection of hotels to choose from and the itinerary will include the unveiling of a new Hedd Wyn Memorial at the Habegos Wall, Commemorative Passchendaele Service at the Welsh Memorial Pilkem Ridge, Commemorative Service at Artillery Wood, a special ‘Last Post’ at Menin Gate and a Gala Commemorative Concert with North Wales Rugby Choir, Dylan Cernyw & Rhys Meirion in Langemark Church.

 

Early booking is advisable to avoid any disappointment.

 

Dydd Gwener 28 Gorff

Teithio a Chyngerdd Côr Meibion Prysor

Byddwn yn gadael gogledd Cymru yn oriau mân y bore ac yn dal y fferi o Dover i Calais yn y bore. Byddwn yn cyrraedd ein gwesty rhwng dechrau a chanol y prynhawn, gan roi digon o amser i chi gael eich allweddi, ymlacio a dod i arfer â'ch amgylchedd newydd cyn y pryd nos. Ar ôl y pryd nos, byddwn yn mwynhau cyngerdd preifat gan Gôr Meibion Cymreig, sef 'Côr Meibion Prysor' o Drawsfynydd, man geni Hedd Wyn.

D

Friday 28th July

Travel & Cor Meibion Prysor Concert

We depart in the early hour of the morning from North Wales and catch the morning ferry from Dover to Calais. We will arrive at our hotel early to mid-afternoon allowing plenty of time for you to check in, relax and adjust to your new surroundings before evening dinner.

This evening after dinner we enjoy a private concert from the Welsh Male Voice Choir of 'Cor Meibion Prysor' from Trawsfynydd, where Hedd Wyn was from.

D

Dydd Sadwrn 29 Gorff

Mynwent Tyne Cot, Amgueddfa Passchendaele a Chyngerdd Coffa Langemark
Ar ôl cael brecwast, byddwn yn ymweld â Mynwent Tyne Cot, sydd 9 cilomedr i ffwrdd o dref Ieper (Ypres). Yn ôl y sôn, hanes yr enw "Tyne Cot" yw bod Ffiwsilwyr Northumberland wedi gweld tebygrwydd rhwng caerau tanddaearol yr Almaenwyr, sy'n dal i sefyll yng nghanol y fynwent, a bythynnod arferol gweithwyr yn Tyneside - Tyne cots. Mae'r fynwent a'r beddau rhyfel wedi eu hamgylchynu gan wal garreg, sef Cofeb Tyne Cot i'r Milwyr Colledig. Ar ôl cwblhau cofeb Menin Gate i'r milwyr colledig yn Ypres, gwelodd yr adeiladwyr nad oedd yn ddigon mawr i gynnwys yr holl enwau, sef y cynllun gwreiddiol, felly cafodd y gofeb hon ei hadeiladu. Mae'n cynnwys enwau dros 33,000 o filwyr Prydeinig a fu farw, ond sydd heb fedd gan na chafwyd hyd i'w cyrff erioed. Am 11am byddwn yn cael perfformiad coffaol yn y fynwent gan gôr cymysg Rygbi Gogledd Cymru.
Yn y prynhawn, byddwn yn ymweld ag Amgueddfa Goffa Passchendaele, amgueddfa Felgaidd sy'n canolbwyntio'n unig ar Frwydr Passchendaele 1917 (a elwir hefyd yn Drydedd Frwydr Ypres) lle, yn 1917, bu farw hanner miliwn o bobl mewn 100 diwrnod, gan ennill wyth cilomedr o dir yn unig.
Byddwn yn dychwelyd i'n gwesty ac yn cael pryd nos ychydig yn gynharach heno, gan fod gennym ni docynnau i gyngerdd yn Eglwys Gadeiriol St Paul yn Langemark am 19:30. Bydd y cyngerdd yn cynnwys Rhys Meirion, Dylan Cernyw a Chôr Rygbi Gogledd Cymru.

B, D

Saturday 29th July

Tyne Cot Cemetery, Passchendaele Museum & Langemark Commemorative Concert

After breakfast we visit Tyne Cot Cemetery located 9km from the town of Leper (Ypres). The name "Tyne Cot" is said to come from the Northumberland Fusiliers seeing a resemblance between the German concrete pill boxes, which still stand in the middle of the cemetery, and typical Tyneside workers' cottages - Tyne cots. Surrounding the cemetery and the war graves is a stone wall that makes up the Tyne Cot Memorial to the Missing.

Upon completion of the Menin Gate memorial to the missing in Ypres, builders discovered it was not large enough to contain all the names as originally planned so the memorial here was built. Amazingly, it contains the names of over 33,000 fallen British soldiers who do not have a grave as their bodies were never found. At 11am we will enjoy a commemorative performance at the cemetery by the North Wales Rugby mixed choir

In the afternoon we visit the Memorial Museum of Passchendaele a Belgian museum devoted to the 1917 Battle of Passchendaele (also known as the Third Battle of Ypres), where in 1917 in only one hundred days a half million victims were made for only eight kilometers gain of ground.

We return to our hotel this evening for an earlier than usual dinner as this evening at 19:30 we have included tickets to a concert at St Paul Cathedral, Langemark by Rhys Meirion, Dylan Cernyw & the North Wales Rugby Choir.

B, D

Dydd Gwener 30 Gorff

Dadorchuddio Cofeb i Hedd Wyn ar Wal Habegos, Gwasanaeth Coffa Passchendaele wrth y Gofeb i'r Cymry yn Pilkem Ridge, Gwasanaeth Coffa yn Artillery Wood a Chaniad Olaf Arbennig ym Menin Gate.
Ar ôl mwynhau brecwast a bore hamddenol yn y gwesty, byddwn yn ymweld â thref fach Habegos, lle bydd cofeb newydd i Hedd Wyn yn cael ei dadorchuddio, a dilynir hynny gan Wasanaeth Coffa Passchendaele wrth y Gofeb i'r Cymry yn Pilkem Ridge. Cafodd y gofeb hon ei dadorchuddio yn ystod ein prif ymweliad diwethaf ym mis Awst 2014, ac mae bellach wedi cael ei datblygu i gynnwys gerddi coffa â chennin Pedr Cymreig traddodiadol sy'n amgylchynu'r ddraig a'r cerrig mawr. Yn y prynhawn, byddwn yn gwneud y daith fer o Pilkem Ridge i Artillery Wood a bedd Hedd Wyn, lle bydd gwasanaeth arbennig gan Gôr Rygbi Gogledd Cymru yn cael ei chynnal i nodi canmlwyddiant ers marwolaeth y Preifat Ellis Humphrey Evans (Hedd Wyn).
Pnawn ma byddwn yn mwynhau amser rhydd yn Ypres gyda chyfle i chi mwynhay swper yn yr dinas cyn yr 'Last Post' arbennig i Hedd Wyn gyda corau Cymraeg yn 'Menin Gate'

B

Sunday 30th July

This morning after breakfast we travel South toward the sites of the first Battles of the Some. In the morning we visit Beaumont-Hamel Memorial Park, situated 9 kilometres directly north of the town of Albert and established in memory of Newfoundlanders who fell in the First World War. This German defensive site was initially attacked by the 29th Division of the Newfoundland regiment on 1 July 1916 and although some units reached it, the village was not taken. It was finally captured by the 51st (Highland) and 63rd (Royal Naval) Divisions on the following 13 November.

The attack on Beaumont-Hamel in July 1916 was the first severe engagement of the regiment, and the most costly. On the first day of the Battle of the Somme, no unit suffered heavier losses than the Newfoundland Regiment which had gone into action 801 strong. The roll call the next day revealed that the final figures were 233 killed or dead of wounds, 386 wounded, and 91 missing. Every officer who went forward in the Newfoundland attack was either killed or wounded. For this reason, the government of Newfoundland chose the hill south-west of the village, where the front-line trenches ran at the time of the battle, as the site of their memorial to the soldiers (and also to the sailors) of Newfoundland.

Of the few battlefield parks in France and Belgium where the visitor can see a Great War battlefield much as it was, Beaumont Hamel is the largest. The actual trenches are still there and something of the terrible problem of advancing over such country can be appreciated by visiting this site. In the afternoon we travel the very short distance to Mametz Wood Welsh Memorial, a stunning Welsh dragon memorial that overlooks the area where the 38th (Welsh) Division attacked Mametz Wood between 7th and 14th July 1916. On the 7th July during the First Battle of the Somme the Welsh attack was made in a northerly direction over a ridge, focussing on the German positions in the wood, this first wave, intended to take the wood in a matter of hours. However, strong fortification, machineguns and shelling killed and injured over 400 soldiers before they reached the wood. Infuriated by what he saw as a distinct lack of "push" Sir Douglas Haig with Lt-General Henry Rawlinson visited the HQ of the Welsh Division to make their displeasure known. Major General Ivor Philipps, officer commanding the Welsh Division, was relieved of his command.Haig passed control of the Division to Major General Herbert Watts, commander of the 7th Division and told him to use it "as he saw fit". Watts planned a full-scale attack for 9 July but organising the attacking formations took some time and the attack was postponed until 10 July 1916. The operational order was blunt, stating that the Division would attack the wood with the aim of "capturing the whole of it". The 10 July attack was on a larger scale than had been attempted earlier. Despite heavy casualties the fringe of the wood was soon reached and some bayonet fighting took place before the wood was entered and a number of German machine guns silenced. Fighting in the wood was fierce with the Germans giving ground stubbornly. One Welsh soldier reported that one of the first sights he saw as he was entered the tree line was a Welsh soldier and a German soldier facing each other on their knees with both bayonets lodged into their chests.

The 14th Battalion, the Welsh Regiment, went into the attack with 676 men and after a day of hard fighting had lost almost 400 men killed or wounded before being relieved. Other battalions suffered similar losses. However, by 12 July the wood was effectively cleared of the enemy. The Welsh Division had lost about 4,000 men killed or wounded in the engagement. It would not be used in a massed attack again until 31 July 1917. The wood still stands today, surrounded by farmland and overgrown shell craters and trenches can still be made out.

This afternoon we visit the very small village of Habegos where the unveiling of a new memorial for Hedd Wyn will take place. This memorial was unveiled during our last major visit in August 2014 and it has now developed to contain memorial gardens littered with traditional Welsh daffodils that surrounding the large stones and dragon.

B, D

Dydd Llun 31 Gorffen

Coedwig Memetz a Pharc Coffa Beaumont-Hamel
Ar ôl amser brecwast, byddwn yn teithio i'r de i safleoedd Brwydrau Cyntaf y Somme. Yn y bore, byddwn yn ymweld â Pharc Coffa Beaumont-Hamel, wedi ei leoli 9 cilomedr i'r gogledd o dre Albert. Sefydlwyd y Parc er cof am y Tirnewyddiaid a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Ymosodwyd ar y safle amddiffynnol Almaeneg hwn am y tro cyntaf gan 29ain Adran Catrawd y Tir Newydd ar 1 Gorffennaf 1916, ac er i rai unedau ei gyrraedd, ni chymerwyd y pentref. Cipiwyd y pentref yn y pen draw gan y 51fed Adran (Ucheldiroedd) a'r 63ain Adran (Llynges Frenhinol) ar yr 13 Tachwedd canlynol.

Yr ymosodiad ar Beaumont-Hamel ym mis Gorffennaf 1916 oedd brwydr galed gyntaf y gatrawd, a'r un lle collwyd y nifer mwyaf o ddynion. Ar ddiwrnod cyntaf Brwydr y Somme, ni chollodd yr un uned gynifer o ddynion â Chatrawd y Tir Newydd, a oedd wedi mynd i'r frwydr gydag 801 o filwyr. Wrth alw'r gofrestr y diwrnod canlynol, clywyd bod 233 wedi eu lladd neu wedi marw yn sgil clwyfau, 386 wedi eu clwyfo a 91 ar goll. Cafodd pob swyddog a aeth i ymosodiad y Tir Newydd ei ladd neu ei glwyfo. Oherwydd hyn, dewisodd lywodraeth y Tir Newydd y bryn i'r de orllewin o'r pentref, lle'r oedd ffosydd y llinell flaen yn ystod y frwydr, ar gyfer safle'r gofeb i filwyr (ac i forwyr) y Tir Newydd.

Beaumont Hamel yw'r mwyaf o'r parciau maes brwydr yn Ffrainc a Gwlad Belg lle mae modd i ymwelwyr weld maes brwydr o'r Rhyfel Byd Cyntaf yn dra thebyg i fel yr oedden nhw yn wreiddiol. Mae'r ffosydd go iawn yn dal yno, ac wrth ymweld â'r safle hwn rydych chi'n cael syniad o'r anhawster enfawr oedd yn gysylltiedig ag ymosod ar dir o'r fath. Yn y prynhawn, byddwn yn gwneud y daith fer i'r Gofeb i'r Cymry yng Nghoedwig Memetz, cofeb â draig Gymreig drawiadol sy'n edrych i lawr dros yr ardal lle ymosododd y 38ain Adran (Cymreig) ar Goedwig Memetz rhwng 7 ac 14 Gorffennaf 1916. Ar 7 Gorffennaf, yn ystod Brwydr Gyntaf y Somme, ymosododd y Cymry mewn cyfeiriad gogleddol dros grib, gan ganolbwyntio ar safleoedd yr Almaenwyr yn y goedwig. Bwriad y don gyntaf hon oedd cipio'r goedwig mewn ychydig oriau. Serch hynny, o ganlyniad i amddiffynfa gref, gynau peiriant a phelenni tân, lladdwyd neu anafwyd dros 400 o filwyr cyn iddynt gyrraedd y goedwig. Yn flin gyda'r diffyg amlwg o "wthiad", aeth Syr Douglas Haig a'r Is-gadfridog Henry Rawlinson i bencadlys yr Adran Gymreig i fynegi eu hanfodlonrwydd. Cafodd yr Uwchfrigadydd Ivor Philipps, prif swyddog yr Adran Gymreig, ei ryddhau o'i reolaeth. Trosglwyddodd Haig reolaeth o'r Adran i'r Uwchfrigadydd Herbert Watts, cadlywydd y 7fed Adran, a dweud wrtho ei defnyddio "fel y gwêl yn briodol". Aeth Watts ati i gynllunio ymosodiad llawn ar gyfer 9 Gorffennaf, ond cymerwyd dipyn o amser i lunio'r trefniannau ymosod, a gohiriwyd yr ymosodiad tan 10 Gorffennaf 1916. Roedd y gorchymyn gweithredu yn blaen, gan ddatgan y byddai'r Adran yn ymosod ar y goedwig gyda'r nod o'i "chipio'n gyfan gwbl". Roedd yr ymosodiad ar 10 Gorffennaf ar raddfa uwch na'r ymosodiad blaenorol. Er colledion trwm, cyrhaeddwyd cwr y goedwig yn fuan, a bu ymladd â bidogau cyn mynd mewn i'r goedwig, a daeth saethu llawer o ynau peiriant Almaeneg i ben. Roedd yr ymladd yn y goedwig yn ffyrnig, gyda'r Almaenwyr yn ildio tir yn gyndyn. Dywedodd un milwr Cymreig mai un o'r pethau cyntaf a welodd wrth ddynesu at y goedwig oedd milwr Cymreig a milwr Almaeneg yn wynebu ei gilydd, ar eu pengliniau, a'r ddau gyda bidogau'n sownd yn eu brest.
Aeth y 14eg Bataliwn, y Gatrawd Gymreig, i'r ymosodiad gyda 676 o filwyr, ac ar ôl diwrnod caled o ymladd, cafodd bron i 400 o filwyr eu lladd neu eu clwyfo cyn cael eu rhyddhau. Collodd fataliynau eraill niferoedd tebyg. Serch hynny, erbyn 12 Gorffennaf roedd y goedwig yn glir o'r gelyn i bob diben. Gan gynnwys anafiadau a marwolaethau, collodd yr Adran Gymreig tua 4,000 o ddynion yn y frwydr. Ni ddefnyddiwyd yr Adran mewn ymosodiad llawn eto tan 31 Gorffennaf 1917. Mae'r goedwig yn dal yno heddiw, wedi'i hamgylchynu gan dir fferm a ffrwydron wedi gordyfu, ac mae modd gweld y ffosydd o hyd.

B, D

Monday 31st July

Commemorative Passchendaele Ceremony at Welsh Memorial Pilckem Ridge, Commemorative Service Artillery Wood & Special Last Post at Menin Gate.
After breakfast and a leisurely morning at the hotel we make our way for the Commemorative Passchendaele Ceremony at the Welsh Memorial on Pilckem Ridge
In the afternoon we travel the short distance fron Pilckem Ridge to Artillery Wood and the grave of Hedd Wyn, where a special service by the North Wales Rugby Choir will be held to commemorate the 100 years since the death of Private Ellis Humprhey Evans (Hedd Wyn).
In the afternoon we enjoy some free time in Ypres for you to have dinner (extra), before we enjoy the special Last Post ceremony dedicated to Hedd Wyn at Menin Gate.

B

Dydd Mawrth 1 Awst

Ar ôl brecwast, byddwn yn ffarwelio â'n gwahoddwyr ac yn teithio i Calais i ddal fferi'r bore i Dover ar gyfer rhan olaf ein taith yn ôl i ogledd Cymru.

B

Tuesday 1st August

After breakfast we bid-farewell to our hosts and make our way to Calais to catch the morning ferry to Dover and complete our journey home to North Wales.

B

B=Breakfast Included, D=Dinner Included

BEST WESTERN Flanders Lodge

 

Just outside Ypres, you’ll find the cosy family hotel of Flanders Lodge, with a nice winter garden restaurant and the charm of a log cabin.

The hotel’s restaurant has a cosy bar and terrace that offer a warm ambience for a chat and a drink. Benefit from a free Wi-Fi connection and free parking at this comfortable establishment.

 

Unwind in one of the simple, elegant guest rooms, each equipped with many modern facilities and their own bath. The hotel provides a wonderful base for exploring the area, with its rich history and war monuments.

 

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Name Address Contact Details
Abergele Water Street Abergele, Water Street
Opposite Bowling Green
Bangor Maesgeirchen Bangor, Bottom Maesgeirchen Hill
Bangor Station Bangor, Bus Stop Opposite Railway Station
Bebington Bebington
School entrance next to Oval Sports Centre
Bethel As you enter Bethel, Lay by as you enter
Bethel Bedol Bethel, Y Bedol Pub
Blaenau - Commercial Pub Blaenau Ffestiniog - Commercial Pub
Bontnewydd Opp Brym Terr Bontnewydd Bus Stop Opp Brymer Terrace
Caernarfon Morrissons Caernarfon, Morrissons Bus Stop
Caernarfon Silver Star De Caernarfon, Silver Star Depot, Cibyn Ind Estate,
Chester Holiday Inn South Chester, Holiday Inn South
Chirk, Moreton Park Chirk, Moreton Park Garden Centre
Colwyn Bay Station Colwyn Bay, Station
Conwy Bus Stop Castle Street Bus Stop, Conwy
Opposite Clements Restaurant
Dinas Bus Stop Dinas, Bus Stop, Garage Side
Ellesmere Port B&Q Ellesmere Port
Ewloe St Davids Park Ewloe, MainRoad Outside St Davids Park Hotel
Felinheli Church (enter) Felinheli, Church as you enter
Felinheli Clock Felinheli, Clock
Gaerwen Stermat Gaerwen, Stermat
Groeslon Bus Stop Groeslon, Llanfair Arms Bus Stop
Halkyn Cafe Halkyn, Billy Jeans Cafe
Holyhead Cenotaph Holyhead, Cenotaph
Holywell, Bus Station Holywell, Bus Station
Llandegai One Stop Llandegai, One Stop Service Station
Llandudno Jct Bus Stop Llandudno Jct Old Station Hotel (Opposite Station)
Llandudno Mostyn Broadway Llandudno, Mostyn Broadway Coach Park, Bus Stop
Llanfair PG Park and Ride Llanfair PG Park and Ride, off Britannia Bridge
Llanfair PG Pringles Llanfair PG, Pringles Shop
Llanfairfechan Bus Stop Llanfairfechan. Castle Bridge Bus Stop
Llangefni Post Office Llangefni, Post Office
Llanrwst -GlasdirCar Park Llanrwst, Glasdir Car Park
Menai Bridge Library Menai Bridge, Library
Mold, Chester Street Mold, Chester Street, nr Bus Stn
Moreton Grange Pub - Moreton
Northop Red Lion Northop, Red Lion Pub
Penmaenmawr Bus Stop Penmaenmawr, Main Bus Stop
Penrhos Opp Bus Stop Top Penrhosgarnedd Opposite Bus Stop Top Penchwintan
Penrhos Opp Waterboard Penrhosgarnedd Opposite Waterboard
Penrhyn Bay, PO Penrhyn Bay, Post Office
Penygroes Tai Eryri Penygroes, Crossroads by Tai Eryri/Coop
Porthmadog Bus Stop Porthmadog, Bus Stop next to Tesco
Prestatyn Bus Station Prestatyn, Bus Station
Pwllheli Maes Pwllheli, Maes/Square
Rhos on Sea Cayley Arms Rhos on Sea, Cayley Arms
Rhuddlan Apex Travel Rhuddlan, Apex Travel
Rhyl Clock Rhyl, Clock by Sea Life Centre
St Asaph Bod Erw St Asaph, Bod Erw Hotel
Valley Hotel Valley, Opposite Hotel
Wallasey Queens Arms - Wallasey
Wrexham King Street Wrexham King Street Bus Station
Opposite taxi rank
From Price Book Now Call Back Telephone Favourites

Keyword Search

Availability Search

This website uses cookies to store information. By continuing to browse the website without changing your settings you are agreeing to their use. Click here to view our cookie policy.