Please Call

01286 672333

to chat about your holiday

Taith i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn

Taith i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn

Taith i Passchendaele ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn / Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

<
>

Taith i Passchendaele ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn / Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

Taith i Passchendaele i Goffáu Can Mlynedd ers Marwolaeth Hedd Wyn ac at Gofeb Gymreig Pilkem Ridge

wedi ei trefnu mewn partneriaeth gyda 'Hedd Wyn Society Flanders' a Cor Rygbi Gogledd Cymru.

 

Bydd 31 Gorffennaf 2017 yn nodi 100 mlynedd ers i’n bardd enwog, Hedd Wyn, gael ei ladd ym Mrwydr Passchendaele yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ymunwch â Gwyliau Seren Arian ar y gwyliau tywys arbennig yma a fydd yn ymweld â lleoliadau perthnasol, ac yn cynnwys mynediad i seremonïau arbennig a thocynnau i ddigwyddiadau coffa.

 

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Taith Gwyliau Seren Arian i Goffáu’r Cymry yn 2014, bydd trefn debyg ar gyfer y daith unigryw yma i nodi can mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn. Bydd sawl gwesty i ddewis o’u plith a bydd y rhaglen yn cynnwys dadorchuddio Cofeb newydd i Hedd Wyn ar Wal Habegos, Gwasanaeth Coffa Passchendaele wrth y Gofeb i'r Cymry yn Pilkem Ridge, Gwasanaeth Coffa yn Artillery Wood, ‘Caniad Olaf’ arbennig ym Menin Gate a Chyngerdd Gala Coffa gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru, Dylan Cernyw a Rhys Meirion yn Eglwys Langemark. Rydym yn argymell eich bod yn archebu’ch lle’n fuan i osgoi cael eich siomi.

 

 

Hedd Wyn Centenury Commemorative Tour, Passchendaele & Welsh Memorial Pilkem Ridge

arranged in conjunction with Hedd Wyn Society Flanders and North Wales Rugby Choir

 

The 31st July 2017 will be the day that marks the 100th anniversary of our famous poet Hedd Wyn’s death during the Battle of Passchendaele in World War One. Join Silver Star Holidays for this special holiday including visits to relevant sights, access to special ceremonies and tickets to commemorative events.

 

Following the great success of the Silver Star Holidays Welsh Memorial tour in 2014, a similar format has been arranged for this unique centenary tour. There will be a selection of hotels to choose from and the itinerary will include the unveiling of a new Hedd Wyn Memorial at the Habegos Wall, Commemorative Passchendaele Service at the Welsh Memorial Pilkem Ridge, Commemorative Service at Artillery Wood, a special ‘Last Post’ at Menin Gate and a Gala Commemorative Concert with North Wales Rugby Choir, Dylan Cernyw & Rhys Meirion in Langemark Church.

 

Early booking is advisable to avoid any disappointment.

 

Dydd Gwener 28 Gorff

Teithio a Cyngerdd Gan Côr Meibion Prysor
Rydym yn gadael yn ystod oriau mân y bore o Ogledd Cymru a dal y fferi bore o Dover i Calais. Byddwn yn cyrraedd ein gwesty yn ganol y prynhawn I adael digon o amser i chi i ymlacio ac addasu at eich amgylchedd newydd cyn cinio gyda'r nos. Ar ôl cinio yr ydym yn mwynhau cyngerdd preifat gan Gôr Meibion Prysor o Drawsfynydd.

D

Friday 28th July

Travel & Concert with Cor Meibion Prysor
We depart in the early hours of the morning from North Wales and catch the morning ferry from Dover to Calais. We will arrive at our hotel early to mid-afternoon allowing plenty of time for you to check in, relax and adjust to your new surroundings before evening dinner. This evening after dinner we enjoy a private concert by 'Cor Meibion Prysor' from Trawsfynydd.

D

Dydd Sadwrn 29 Gorff

Mynwent Tyne Cot, Amgueddfa Passchendaele a Cyngerdd Coffa Langemark
Yn y bore byddwn yn ymweld â'r Amgueddfa Goffa Passchendaele, amgueddfa Belg yn benodol i Frwydr Passchendaele 1917(a elwir hefyd yn Trydedd Frwydr Ypres).
Yn y prynhawn byddwn yn ymweld â Mynwent Tyne Cot lle byddwn yn mwynhau perfformiad coffaol yn y fynwent gan Gôr Cymysg Rygbi Gogledd Cymru.
Dychwelwn ir Gwesty am ginio gynharach nag arfer heno oherwydd yr ydym wedi cynnwys tocynnau i gyngerdd yn Eglwys Gadeiriol St Paul, Langemark gyda Rhys Meirion, Dylan Cernyw a Chôr Rygbi Gogledd Cymru.

B, D

Saturday 29th July

Tyne Cot Cemetery, Passchendaele Museum & Langemark Commemorative Concert
In the morning we visit the Memorial Museum of Passchendaele a Belgian museum devoted to the 1917 Battle of Passchendaele (also known as the Third Battle of Ypres).
In the afternoon we visit Tyne Cot Cemetery located 9km from the town of Leper (Ypres). We will enjoy a commemorative performance at the cemetery by the North Wales Rugby mixed choir.
We return to our hotel earlier than usual for our evening meal as we then have an included concert at St Paul Cathedral, Langemark with Rhys Meirion, Dylan Cernyw & the North Wales Rugby Choir.

B, D

Dydd Sul 30 Gorff

Ty Talbot a Poperinge , Hebagos
Ar ôl brecwast yn gwneud y daith fer i ymweld â Ty Talbot (Talbot House) yn Poperinge lle yn ystod y Rhyfel Mawr oedd heb ei feddianu. Heddiw mae y croeso yr un gyfeillgar ag yr oedd yn ystod y rhyfal.
Y prynhawn yma byddwn yn ymweld a Habegos lle bydd y dadorchuddio cofeb newydd i Hedd Wyn yn cael ei gynnal. Dadorchuddiwyd y gofeb hon yn ystod ein hymweliad olaf ym mis Awst 2014, a bellach mae wedi datblygu i gynnwys gerddi coffa frith o gennin pedr traddodiadol gymreig sy'n amgylchynu'r cerrig mawr ar draig.
Ar ôl y digwyddiad wedi gorffen rydym yn gwneud ein ffordd yn ôl ac yn rhoi'r gorau i ffwrdd yn Ypres. Yma, byddwch yn cael gweddill y prynhawn ar gyda nos yn rhydd.

B, D

Sunday 30th July

Talbot House & Poperinge, Hebagos.
After breakfast we make the short journey to visit Talbot House in Poperinge which was part of the unoccupied Belgium. Today, as then, the place offers a welcoming and friendly stop in Flanders fields.
This afternoon we visit the very small village of Habegos where the unveiling of a new memorial for Hedd Wyn will take place. This memorial was unveiled during our last visit in August 2014 and it has now developed to contain memorial gardens littered with traditional Welsh daffodils that surround the large stones and dragon. After the event has finished we make our way back to our hotel in Ypres where the rest of the day is at leisure before our evening meal.

B, D

Dydd Llun 31 Gorffen

Artillery Wood, Seremoni Langemark & `Last Post` yn Mhorth Menin.
Ar ôl brecwast byddwn yn teithio i Artillery Wood a bedd Hedd Wyn, lle bydd gwasanaeth arbennig gan Gôr Rygbi Gogledd Cymru yn cael ei gynnal i ddathlu 100 mlynedd ers marwolaeth Preifat Ellis Humprhey Evans (Hedd Wyn).
Yn y prynhawn rydym yn teithio i Langemark lle gawn fwynhau y seremoni dadorchuddio'r cerrig at yr Cofeb Cymraeg yn Langemark.
Wedyn cawn fwynhau ychydig o amser rhydd yn Ypres i chi gael cinio (ychwanegol), cyn i ni fwynhau'r seremoni `Last Post` arbennig yn Mhorth Menin.

B

Monday 31st July

Commemorative Passchendaele Ceremony at Welsh Memorial Pilckem Ridge, Commemorative Service Artillery Wood & Special Last Post at Menin Gate.
After breakfast and a leisurely morning at the hotel we make our way for the Commemorative Passchendaele Ceremony at the Welsh Memorial on Pilckem Ridge
In the afternoon we travel the short distance fron Pilckem Ridge to Artillery Wood and the grave of Hedd Wyn, where a special service by the North Wales Rugby Choir will be held to commemorate the 100 years since the death of Private Ellis Humprhey Evans (Hedd Wyn).
In the afternoon we enjoy some free time in Ypres for you to have dinner (extra), before we enjoy the special Last Post ceremony dedicated to Hedd Wyn at Menin Gate.

B

Dydd Mawrth 1 Awst

Ar ôl brecwast, byddwn yn ffarwelio â'n gwahoddwyr ac yn teithio i Calais i ddal fferi'r bore i Dover ar gyfer rhan olaf ein taith yn ôl i ogledd Cymru.

B

Tuesday 1st August

After breakfast we bid-farewell to our hosts and make our way to Calais to catch the morning ferry to Dover and complete our journey home to North Wales.

B

B=Breakfast Included, D=Dinner Included

BEST WESTERN Flanders Lodge

 

Just outside Ypres, you’ll find the cosy family hotel of Flanders Lodge, with a nice winter garden restaurant and the charm of a log cabin.

The hotel’s restaurant has a cosy bar and terrace that offer a warm ambience for a chat and a drink. Benefit from a free Wi-Fi connection and free parking at this comfortable establishment.

 

Unwind in one of the simple, elegant guest rooms, each equipped with many modern facilities and their own bath. The hotel provides a wonderful base for exploring the area, with its rich history and war monuments.

 

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Below is a list of pick-up points available on this tour.

Name Address Contact Details
Abergele Water Street Abergele, Water Street
Opposite Bowling Green
Bangor Maesgeirchen Bangor, Bottom Maesgeirchen Hill
Bangor Station Bangor, Bus Stop Opposite Railway Station
Bebington Bebington
School entrance next to Oval Sports Centre
Bethel As you enter Bethel, Lay by as you enter
Bethel Bedol Bethel, Y Bedol Pub
Blaenau - Commercial Pub Blaenau Ffestiniog - Commercial Pub
Bontnewydd Opp Brym Terr Bontnewydd Bus Stop Opp Brymer Terrace
Caernarfon Morrissons Caernarfon, Morrissons Bus Stop
Caernarfon Silver Star De Caernarfon, Silver Star Depot, Cibyn Ind Estate,
Chester Holiday Inn South Chester, Holiday Inn South
Chirk, Moreton Park Chirk, Moreton Park Garden Centre
Colwyn Bay Station Colwyn Bay, Station
Conwy Bus Stop Castle Street Bus Stop, Conwy
Opposite Clements Restaurant
Dinas Bus Stop Dinas, Bus Stop, Garage Side
Ellesmere Port B&Q Ellesmere Port
Ewloe St Davids Park Ewloe, MainRoad Outside St Davids Park Hotel
Felinheli Church (enter) Felinheli, Church as you enter
Felinheli Clock Felinheli, Clock
Gaerwen Stermat Gaerwen, Stermat
Groeslon Bus Stop Groeslon, Llanfair Arms Bus Stop
Halkyn Cafe Halkyn, Billy Jeans Cafe
Holyhead Cenotaph Holyhead, Cenotaph
Holywell, Bus Station Holywell, Bus Station
Llandegai One Stop Llandegai, One Stop Service Station
Llandudno Jct Bus Stop Llandudno Jct Old Station Hotel (Opposite Station)
Llandudno Mostyn Broadway Llandudno, Mostyn Broadway Coach Park, Bus Stop
Llanfair PG Park and Ride Llanfair PG Park and Ride, off Britannia Bridge
Llanfair PG Pringles Llanfair PG, Pringles Shop
Llanfairfechan Bus Stop Llanfairfechan. Castle Bridge Bus Stop
Llangefni Post Office Llangefni, Post Office
Llanrwst -GlasdirCar Park Llanrwst, Glasdir Car Park
Menai Bridge Library Menai Bridge, Library
Mold, Chester Street Mold, Chester Street, nr Bus Stn
Moreton Grange Pub - Moreton
Northop Red Lion Northop, Red Lion Pub
Penmaenmawr Bus Stop Penmaenmawr, Main Bus Stop
Penrhos Opp Bus Stop Top Penrhosgarnedd Opposite Bus Stop Top Penchwintan
Penrhos Opp Waterboard Penrhosgarnedd Opposite Waterboard
Penrhyn Bay, PO Penrhyn Bay, Post Office
Penygroes Tai Eryri Penygroes, Crossroads by Tai Eryri/Coop
Porthmadog Bus Stop Porthmadog, Bus Stop next to Tesco
Prestatyn Bus Station Prestatyn, Bus Station
Pwllheli Maes Pwllheli, Maes/Square
Rhos on Sea Cayley Arms Rhos on Sea, Cayley Arms
Rhuddlan Apex Travel Rhuddlan, Apex Travel
Rhyl Clock Rhyl, Clock by Sea Life Centre
St Asaph Bod Erw St Asaph, Bod Erw Hotel
Valley Hotel Valley, Opposite Hotel
Wallasey Queens Arms - Wallasey
Wrexham King Street Wrexham King Street Bus Station
Opposite taxi rank
From Price Book Now Call Back Telephone Favourites
28 Jul
2017
£499.00 Call Back Telephone Add
Show/Hide Pricing

Keyword Search

Availability Search

This website uses cookies to store information. By continuing to browse the website without changing your settings you are agreeing to their use. Click here to view our cookie policy.